Câu hỏi:

30/12/2020 164

Nêu công thức tính độ tan của một chất?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Công thức tính độ tan của một chất:

Nêu công thức tính độ tan của một chất

S là độ tan

mct là khối lượng chất tan.

mdm là khối lượng dung môi (nếu dung môi là nước thì mdm = mnước)

Ví dụ: Hòa tan 14,36 gam NaCl vào 40 gam H2O ở 20oC thì thu được dung dịch bão hòa. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là bao nhiêu?

Giải

Theo đề bài ta có: mct = 14,36 g, mdm = 40 g

Theo công thức tính độ tan ta có:

Nêu công thức tính độ tan của một chất

Vậy độ tan của NaCl ở nhiệt độ 20oC là 35,9 g

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,299

Câu 2:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 643

Câu 3:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 616

Câu 4:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 583

Câu 5:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 431

Câu 6:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 388

Câu 7:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 340

Bình luận


Bình luận