Câu hỏi:

30/12/2020 403

Hãy nêu công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nồng độ phần trăm (C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch:

Hãy nêu công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch

Trong đó: mct là khối lượng chất tan (g)

mdd là khối lượng dung dịch (g)

Ví dụ: Nồng độ phần trăm của 20 g NaCl trong 500 g dung dịch là:

Hãy nêu công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,881

Câu 2:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 927

Câu 3:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 872

Câu 4:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 784

Câu 5:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 752

Câu 6:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 575

Câu 7:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 477

Bình luận


Bình luận