Câu hỏi:

30/12/2020 313

Hãy nêu công thức tính nồng độ mol của dung dịch?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Công thức tính nồng độ mol của dung dịch:

Hãy nêu công thức tính nồng độ mol của dung dịch

Trong đó: n là số mol chất tan (mol)

V là thể tích dung dịch (lít).

Ví dụ: Nồng độ mol của 0,5 mol KCl trong 2 lít dung dịch:

Hãy nêu công thức tính nồng độ mol của dung dịch

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,299

Câu 2:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 643

Câu 3:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 616

Câu 4:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 583

Câu 5:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 431

Câu 6:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 388

Câu 7:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 340

Bình luận


Bình luận