Câu hỏi:

30/12/2020 389

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước, ta thực hiện theo hai bước sau:

Bước 1. Tính các đại lượng cần dùng.

Bước 2. Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định.

a) Pha chế dung dịch theo nồng độ mol/l (CM) cho trước:

Từ muối A, nước cất và các dụng cụ cần thiết. Hãy pha chế V ml dung dịch A nồng độ CM.

+ Bước 1. Tính số mol chất tan có trong dung dịch cần pha theo công thức:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước

+ Bước 2. Từ số mol suy ra khối lượng chất tan A (m) cần lấy để pha chế.

+Bước 3. Tính thể tích nước cần dùng để pha chế.

Vậy cần lấy m gam chất tan A hòa tan vào V ml nước cất để tạo thành V ml dung dịch A có nồng độ CM.

Ví dụ: Từ muối NaCl, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và nêu cách pha chế: 100 ml dung dịch NaCl 1M.

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính toán:

- Số mol chất tan NaCl là:

nNaCl = 1.0,1 = 0,1 (mol)

- Khối lượng của NaCl cần lấy là:

mNaCl = nNaCl . MNaCl = 0,1.58,5 = 5,85 (g)

Bước 2: Cách pha chế dung dịch:

- Cân 5,85 g NaCl khan cho vào một cốc thủy tinh loại 200 ml.

- Cho từ từ nước cất vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 100 ml dung dịch.

- Ta được dung dịch NaCl 1M.

b) Pha chế dung dịch theo nồng độ phần trăm (C%) cho trước

Từ muối B, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy pha chế m gam dung dịch B có nồng độ C%.

+ Bước 1. Tính khối lượng chất tan cần pha chế:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước

Bước 2. Tính khối lượng nước cần pha chế

mdd = mdm + mct → m2 = mdm = mdd – mct

Vậy cần lấy m1 gam chất B hòa tan vào m2 gam nước để thu được m gam dung dịch B có nồng độ C%.

Ví dụ: Từ muối NaCl, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và nêu cách pha chế: 50 g dung dịch NaCl 15%.

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính toán:

- Khối lượng chất tan NaCl là:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước

- Khối lượng của dung môi (nước) là:

mdm = mdd – mct = 50 -7,5 = 42,5 (g)

Bước 2: Cách pha chế dung dịch:

- Cân 7,5 g NaCl khan cho vào một cốc thủy tinh loại 100 ml.

- Cân 42,5 g nước cất (hoặc 42,5 ml) cho vào cốc.

- Khuấy nhẹ cho NaCl tan hoàn toàn, ta được dung dịch NaCl 15%

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,299

Câu 2:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 643

Câu 3:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 616

Câu 4:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 583

Câu 5:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 431

Câu 6:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 340

Bình luận


Bình luận