Câu hỏi:

30/12/2020 302

Trình bày cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Pha loãng một dung dịch theo nồng độ mol/lit cho trước.

Tổng quát: Pha V2 ml dung dịch a có nồng độ CM2 (M) từ dung dịch A có nồng độ CM1 (M).

- Bước 1. Tìm số mol chất tan có trong V2 ml dung dịch A có nồng độ CM2 (M):

n = CM2 . V2

- Bước 2. Tính thể tích dung dịch A nồng độ CM1 (M):

Trình bày cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

+ Bước 3. Tính thể tích nước cần thêm là: V nước = V2 – V1

+ Bước 4. Pha chế dung dịch.

Ví dụ: Từ nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và nêu cách pha chế:

100 ml dung dịch Na2SO4 0,1M từ dung dịch Na2SO4 2M

Giải

* Tính toán:

- Số mol chất tan Na2SO4 trong 100 ml dd Na2SO4 0,1M là:

nNa2SO4 = 0,1.0,1 = 0,01 (mol)

- Thể tích của dung dịch Na2SO4 2 M (trong đó có chứa 0,01 mol chất tan Na2SO4) là:

Trình bày cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

* Cách pha chế dung dịch:

+ Đong lấy 5 ml dung dịch Na2SO4 2M cho vào cốc chia độ 200 ml.

+ Thêm từ từ nước cất đến vạch 100 ml, khuấy đều ta được 100 ml dung dịch Na2SO4 0,1M.

b) Pha loãng một dung dịch theo nồng độ phần trăm (C%) cho trước.

Tổng quát: Pha chế m gam (mdd2) dung dịch A nồng độ C2 % từ dung dịch A nồng độ C1 %.

- Bước 1. Tính khối lượng chất tan A có trong m gam dung dịch A nồng độ C2 %

Trình bày cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

- Bước 2. Tính khối lượng dung dịch ban đầu.

Trình bày cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

- Bước 3. Tính khối lượng nước cần dùng pha chế.

mH2O = mdd2 - mdd1

Ví dụ: Từ nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và nêu cách pha chế: 150 g dung dịch NaCl 2,5% từ dung dịch NaCl 10%.

Giải

Tính toán:

Khối lượng của NaCl có trong 150g dd NaCl 2,5% là:

Trình bày cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

Khối lượng dd NaCl ban đầu (có chứa 3,75 g NaCl) là:

Trình bày cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

Khối lượng nước cất cần dùng là: mH2O = 150 – 37,5 = 112,5 (g)

Cách pha chế dung dịch:

+ Cân 37,5 g dd NaCl 10% cho vào cốc thủy tinh (hoặc bình tam giác).

+ Cân 112,5 g nước cất (hoặc 112,5 ml) rồi từ từ cho vào cốc thủy tinh (hoặc bình tam giác) trên.

+ Khuấy đều ta được 150 ml dd NaCl 2,5%.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,299

Câu 2:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 640

Câu 3:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 616

Câu 4:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 576

Câu 5:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 428

Câu 6:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 388

Câu 7:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 340

Bình luận


Bình luận