Câu hỏi:

30/12/2020 335

Nồng độ dung dịch cho biết những gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nồng độ mol (CM) của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

Công thức tính nồng độ mol của dung dịch:

Nồng độ dung dịch cho biết những gì

Ví dụ: Dung dịch HCl 0,1 M cho biết trong một lít dung dịch có 0,1 mol H2SO4.

- Nồng độ phần trăm (C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 g dung dịch.

Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch:

Nồng độ dung dịch cho biết những gì

Ví dụ: Dung dịch muối NaCl 10% cho biết trong 100 g dung dịch có hòa tan 10 g muối NaCl.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,308

Câu 2:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 645

Câu 3:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 618

Câu 4:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 590

Câu 5:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 433

Câu 6:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 391

Câu 7:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 342

Bình luận


Bình luận