Câu hỏi:

30/12/2020 590

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một số dụng cụ thí nghiệm

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,308

Câu 2:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 645

Câu 3:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 618

Câu 4:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 433

Câu 5:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 391

Câu 6:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 342

Bình luận


Bình luận