Câu hỏi:

13/01/2021 400

Bài 5: Cho tam giác ABC có BC = 10cm. Khi mở rộng thêm đáy đoạn CM = 5,2cm thì diện tích phần mở rộng là 41,6 . Tính diện tích của tam giác ABC.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án

Diện tích phần mở rộng là diện tích tam giác ACM có chiều cao bằng chiều cao của AH của tam giác ABC.

Độ dài của AH là:

41,6 : 5,2 = 8cm

Diện tích tam giác ABC là:

(8 x 10) : 2 = 40cm2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC, đường cao AH. Trên AH lấy điểm M sao cho MH bằng  AM. Tìm tỉ số diện tích tam giác ABC và tam giác MBC.

Cho tam giác ABC, đường cao AH. Trên AH lấy điểm M sao cho MH bằng  AM (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/01/2021 991

Câu 2:

Cho tam giác ABC có diện tích là 150 cm2, nếu kéo dài cạnh đáy BC về phía B 5cm nữa thì diện tích tăng lên 37,5 cm2. Hỏi lúc đầu cạnh BC dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Xem đáp án » 13/01/2021 956

Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 15cm, AC = 8cm, BC = 17cm. Tỉ số giữa chu vi và diện tích của tam giác ABC là:

Xem đáp án » 13/01/2021 639

Câu 4:

Tính diện tích tam giác ABC vuông tại A. Biết tổng độ dài hai cạnh góc vuông là 49dm, cạnh AB dài hơn cạnh AC 31dm.

Xem đáp án » 13/01/2021 588

Câu 5:

Cho tam giác vuông ABC có góc A = 900. Cạnh AB = 0,03m; cạnh AC dài hơn AB là 0,01m; cạnh BC dài bằng 54 cạnh AC.

Cho tam giác vuông ABC có góc A = 90 độ. Cạnh AB = 0,03m (ảnh 1)

a)Tính diện tích tam giác ABC theo đơn vị xăng-ti-mét vuông.

b)Tính độ dài đường cao AH.

Xem đáp án » 13/01/2021 323

Câu 6:

Cho tam giác có diện tích 32,4cm2. Nếu giảm một cạnh của tam giác  đi 14 độ dài của nó thì diện tích tam giác mới bằng bao nhiêu ?

Xem đáp án » 13/01/2021 315

Bình luận


Bình luận