Câu hỏi:

07/02/2021 330

Tìm số nguyên n sao cho: n3-2 chia hết cho n-2

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chứng minh rằng nếu 2n+1 và 3n+1 (n thuộc N) đều là số chính phương thì n chia hết cho 40.

Xem đáp án » 07/02/2021 947

Câu 2:

Một số chính phương có chữ số hàng chục bằng 5. Tìm chữ số hàng đơn vị.

Xem đáp án » 07/02/2021 461

Câu 3:

Tìm số tự nhiên n để giá trị của biểu thức là số nguyên tố: 12n2-5n-25

Xem đáp án » 07/02/2021 381

Câu 4:

Tìm số nguyên n sao cho: n2+2n-4 chia hết cho 11

Xem đáp án » 07/02/2021 362

Câu 5:

Tìm số nguyên tố p để 4p+1 là số chính phương.

Xem đáp án » 07/02/2021 352

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85