Câu hỏi:

06/04/2021 1,170

Trong nhóm IVA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, nhận định nào sau đây sai ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Nhận định sai là: bán kính nguyên tử giảm dần

Vì theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, độ âm điện giảm và số lớp e tăng => bán kính nguyên tử tăng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các số oxi hóa thường gặp của cacbon là

Xem đáp án » 06/04/2021 6,538

Câu 2:

Kim cương, fuleren và than chì là các dạng:

Xem đáp án » 06/04/2021 5,136

Câu 3:

Câu nào đúng trong các câu sau đây?

Xem đáp án » 06/04/2021 4,075

Câu 4:

Các nguyên tử thuộc nhóm IVA có cấu hình e lớp ngoài cùng là

Xem đáp án » 06/04/2021 3,396

Câu 5:

Tính oxi hóa của C thể hiện ở phản ứng (điều kiện phản ứng coi như có đủ)?

Xem đáp án » 06/04/2021 2,739

Câu 6:

Cấu hình electron của nguyên tử cacbon là :

Xem đáp án » 06/04/2021 2,317

Câu 7:

Than được dùng làm chất độn cao su, sản xuất mực in, xi đánh giầy là:

Xem đáp án » 06/04/2021 2,302

Bình luận


Bình luận