Câu hỏi:

06/04/2021 322

Trong phòng thí nghiệm, nitơ tinh khiết được điều chế từ:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế N2 bằng phương pháp đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hòa:

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hợp chất, nitơ có thể có các số oxi hóa là

Xem đáp án » 06/04/2021 14,399

Câu 2:

Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì

Xem đáp án » 06/04/2021 2,399

Câu 3:

Mệnh đề nào dưới đây là không đúng?

Xem đáp án » 06/04/2021 1,747

Câu 4:

Mệnh đề nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án » 06/04/2021 1,072

Câu 5:

Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là

Xem đáp án » 06/04/2021 895

Câu 6:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm Nitơ là

Xem đáp án » 06/04/2021 628

Câu 7:

Điểm giống nhau giữa N2CO2

Xem đáp án » 06/04/2021 573

Bình luận


Bình luận