Câu hỏi:

08/04/2021 44

Phương trình x22+3x+23=0

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phương trình ax + b = 0. Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án » 08/04/2021 84

Câu 2:

Phương trình ax2+bx+c=0 có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi

Xem đáp án » 08/04/2021 70

Câu 3:

Cho phương trình ax2+bx+c=0 (a ≠ 0). Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt khi và chỉ khi:

Xem đáp án » 08/04/2021 61

Câu 4:

Phương trình bx+1=a có nghiệm duy nhất khi:

Xem đáp án » 08/04/2021 60

Câu 5:

Số −1 là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau?

Xem đáp án » 08/04/2021 48

Câu 6:

Tập nghiệm của phương trình: x2=3x5   (1) là tập hợp nào sau đây?

Xem đáp án » 08/04/2021 46

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »