Câu hỏi:

09/05/2021 37

Dãy gồm tất cả các amin bậc 2 là

Trả lời:

A sai vì tất cả amin đều bậc I

B đúng vì tất cả amin đều bậc II

C sai vì C6H5NH2 và C6H5CH2NH2 bậc I

D sai vì C2H5NH2 bậc I

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch anilin (C6H5NH2) không thể phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

Xem đáp án » 09/05/2021 207

Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tính chuyển sang màu xanh?

Xem đáp án » 09/05/2021 120

Câu 3:

Cho các dung dịch sau: Glyxin, Alanin, Axit glutamic, valin, lysin. Hỏi có mấy dung dịch không làm cho quỳ tím đổi màu? 

Xem đáp án » 09/05/2021 87

Câu 4:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

Xem đáp án » 09/05/2021 75

Câu 5:

Amino axit X có phân tử khối bằng 117. Tên của X là

Xem đáp án » 09/05/2021 57

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 09/05/2021 50

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »