Câu hỏi:

09/05/2021 217

Dung dịch anilin (C6H5NH2) không thể phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

Trả lời:

B. anilin (C6H5NH2) không thể phản ứng với NaOH

C. C6H5NH2+ HCl → C6H5NH3Cl

D. C6H5NH2+ HCOOH → HCOONH3C6H5

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tính chuyển sang màu xanh?

Xem đáp án » 09/05/2021 126

Câu 2:

Cho các dung dịch sau: Glyxin, Alanin, Axit glutamic, valin, lysin. Hỏi có mấy dung dịch không làm cho quỳ tím đổi màu? 

Xem đáp án » 09/05/2021 89

Câu 3:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

Xem đáp án » 09/05/2021 78

Câu 4:

Amino axit X có phân tử khối bằng 117. Tên của X là

Xem đáp án » 09/05/2021 59

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 09/05/2021 54

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »