Câu hỏi:

09/05/2021 118

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tính chuyển sang màu xanh?

Trả lời:

Anilin không làm đổi màu quỳ.

Etylamin có tính bazơ mạnh hơn amoniac → làm quỳ tím chuyển màu xanh

Amoni clorua (NH4Cl) là muối của bazơ yếu và axit mạnh → làm quỳ chuyển màu đỏ

p-nitroanilin không làm đổi màu quỳ

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch anilin (C6H5NH2) không thể phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

Xem đáp án » 09/05/2021 205

Câu 2:

Cho các dung dịch sau: Glyxin, Alanin, Axit glutamic, valin, lysin. Hỏi có mấy dung dịch không làm cho quỳ tím đổi màu? 

Xem đáp án » 09/05/2021 83

Câu 3:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

Xem đáp án » 09/05/2021 70

Câu 4:

Amino axit X có phân tử khối bằng 117. Tên của X là

Xem đáp án » 09/05/2021 57

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 09/05/2021 44

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »