Câu hỏi:

09/05/2021 87

Amino axit X có phân tử khối bằng 117. Tên của X là

Trả lời:

Lysin có CTPT C6H14N2Ocó M = 146

Alanin có CTPT C3H7NO2 có M = 89

Glyxin có CTPT C2H5NO2 có M = 75

Valin có CTPT C5H11NO2 có M = 117

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch anilin (C6H5NH2) không thể phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

Xem đáp án » 09/05/2021 276

Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tính chuyển sang màu xanh?

Xem đáp án » 09/05/2021 139

Câu 3:

Cho các dung dịch sau: Glyxin, Alanin, Axit glutamic, valin, lysin. Hỏi có mấy dung dịch không làm cho quỳ tím đổi màu? 

Xem đáp án » 09/05/2021 126

Câu 4:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

Xem đáp án » 09/05/2021 89

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 09/05/2021 69

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »