Câu hỏi:

23/06/2021 569

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Biết x138=0, giá trị của x là …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách 1:

Ta có:

x138=0x13=8x13=23x1=2x=3

Cách 2:

Ta có:

x138=0x1323=0x12x12+2x1+22=0x3x22x+1+2x2+4=0x3x2+3=0()

Do x2+33>0  (x) ()=0x3=0x=3

Do đó số phải điền vào chỗ chấm là 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nối các ý ở cột bên trái với cột bên phải để được câu hoàn chỉnh:

Xem đáp án » 23/06/2021 421

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Đưa về dạng hằng đẳng thức a3b3 hoặc a3+b3

x22x+4x+2=?

Xem đáp án » 23/06/2021 283

Câu 3:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 23y3=4+2y+y2

Xem đáp án » 23/06/2021 253

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Khai triển 1+x6 theo hằng đẳng thức ta được:

Xem đáp án » 23/06/2021 243

Câu 5:

Điền dấu + hoặc − vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 125b3=5  b25  b  b2

Xem đáp án » 23/06/2021 230

Câu 6:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: a343=a4++16

Xem đáp án » 23/06/2021 212

Bình luận


Bình luận