Câu hỏi:

23/06/2021 244

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Khai triển 1+x6 theo hằng đẳng thức ta được:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Ta có:

1+x6=13+x23=1+x21x2+x4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Biết x138=0, giá trị của x là …

Xem đáp án » 23/06/2021 570

Câu 2:

Nối các ý ở cột bên trái với cột bên phải để được câu hoàn chỉnh:

Xem đáp án » 23/06/2021 424

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Đưa về dạng hằng đẳng thức a3b3 hoặc a3+b3

x22x+4x+2=?

Xem đáp án » 23/06/2021 284

Câu 4:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 23y3=4+2y+y2

Xem đáp án » 23/06/2021 254

Câu 5:

Điền dấu + hoặc − vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 125b3=5  b25  b  b2

Xem đáp án » 23/06/2021 231

Câu 6:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: a343=a4++16

Xem đáp án » 23/06/2021 213

Bình luận


Bình luận