Câu hỏi:

23/06/2021 151

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Biết x+23+27=0, giá trị của x là …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách 1:

Ta có:

x+23+27=0x+23=27x+23=(3)3x+2=3x=5

Cách 2:

Ta có:

x+23+27=0x+2+3x+223x+2+32=0x+5x2+4x+43x6+9=0x+5x2+x+7=0

Do x2+x+7=x+122+274>0 x+5=0x=5

Do đó phải điền vào chỗ chấm là −5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Biết x138=0, giá trị của x là …

Xem đáp án » 23/06/2021 571

Câu 2:

Nối các ý ở cột bên trái với cột bên phải để được câu hoàn chỉnh:

Xem đáp án » 23/06/2021 424

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Đưa về dạng hằng đẳng thức a3b3 hoặc a3+b3

x22x+4x+2=?

Xem đáp án » 23/06/2021 284

Câu 4:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 23y3=4+2y+y2

Xem đáp án » 23/06/2021 254

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Khai triển 1+x6 theo hằng đẳng thức ta được:

Xem đáp án » 23/06/2021 245

Câu 6:

Điền dấu + hoặc − vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 125b3=5  b25  b  b2

Xem đáp án » 23/06/2021 231

Câu 7:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: a343=a4++16

Xem đáp án » 23/06/2021 213

Bình luận


Bình luận