Câu hỏi:

24/06/2021 1,490

Khẳng định sau đúng hai sai:

Nếu a thì luôn có x sao cho x=a

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

a nên a2. Mà x=ax=a2

Khẳng định trên là đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng: Căn bậc hai của 30 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 2,231

Câu 2:

Khẳng định sau đúng hay sai?

Nếu a thì phương trình x2=a luôn có nghiệm trong 

Xem đáp án » 24/06/2021 1,093

Câu 3:

Tính: 125=    ...      ...   

Xem đáp án » 24/06/2021 1,026

Câu 4:

Chọn đáp án đúng: Căn bậc hai số học của 81 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 994

Câu 5:

Chọn đáp án đúng: Giá trị của x để x = 12 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 388

Câu 6:

Chọn đáp án đúng: Căn bậc hai số học của 144 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 322

Bình luận


Bình luận