Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Căn bậc hai có đáp án

  • 911 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng: Căn bậc hai số học của 144 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Căn bậc hai số học của 144 là: 144=12


Câu 2:

Chọn đáp án đúng: Căn bậc hai số học của 81 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Căn bậc hai số học của 81 là 81=9


Câu 3:

Chọn đáp án đúng: Căn bậc hai của 25 là:

Xem đáp án

Đáp án C

Căn bậc hai của 25 là 25=5 và 25=5


Câu 4:

Chọn đáp án đúng: Căn bậc hai của 30 là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có 30 > 0 nên 30 có hai căn bậc hai là: 30 và -30


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận