Trắc nghiệm Bài tập nâng cao Căn bậc hai có đáp án

  • 922 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Căn bậc hai số học của a2 – 6ab + 9b2 là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: a2 – 6ab + 9b2(a  3b)2

Căn bậc hai số học của a2 – 6ab + 9b2a3b2=a3b (vì a3b0)


Câu 2:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Giá trị biểu thức: D=3516+21625

Đáp số: D = …

Xem đáp án

Ta có:

D=3516+21625      =3542+2452      =125+85=4

Vậy số phải điền vào chỗ chấm là 4


Câu 3:

Điền đáp án vào chỗ chấm

Cho x1. Hãy giải phương trình sau: 4x3=x

Đáp số: x=  ...x=  ...

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Bình phương hai vế

Bước 2: Phân tích đa thức thành nhân tử và giải phương trình

Lời giải

Ta có: Vì x1 suy ra 4x – 3 > 0 nên:

4x3=x4x3=x2x24x+3=0x2x3x+3=0xx13x1=0x3x1=0x=3  tmx=1  tm

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {3; 1}

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 1; 3


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính 2849=   ...      ...   

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Biến đổi từ hỗn số về phân số

Bước 2: Với a0 thì a2=a

Lời giải

Ta có: 2849=2569=1632=163

Vậy số cần điền là 163.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận