Câu hỏi:

02/07/2021 152

Chọn đáp án đúng:

b3+b=...

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Với các biểu thức A; B; C là các biểu thức mà A0;AB2 ta có:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn của biểu thức 8y2y<0 ta được:

Xem đáp án » 02/07/2021 475

Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án » 02/07/2021 289

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án » 02/07/2021 251

Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án » 02/07/2021 162

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án » 02/07/2021 140

Câu 6:

Chọn đáp án đúng

12xy=... (với x > 0; y > 0; ). Điền vào chỗ chấm.

Xem đáp án » 02/07/2021 137

Bình luận


Bình luận