Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai có đáp án

  • 1028 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn

Áp dụng các kiến thức sau:


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án


Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận