Câu hỏi:

05/07/2021 182

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Rút gọn biểu thức: 125a33+a=...

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Áp dụng a33=a

Lời giải

Ta có: 125a33+a=1253.a33+a=5a+a=4a

Vậy đáp án cần điền vào chỗ chấm là −4a

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đúng hay sai

Xem đáp án » 05/07/2021 259

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Một nghiệm của phương trình x+13=3 là:

Xem đáp án » 05/07/2021 212

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Kết quả của phép tính 273.643 là:

Xem đáp án » 05/07/2021 198

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Tìm x để x323

Xem đáp án » 05/07/2021 182

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhât

Tìm x để x313

Xem đáp án » 05/07/2021 176

Câu 6:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Căn bậc ba của một số âm là một số âm

Xem đáp án » 05/07/2021 168

Bình luận


Bình luận