Câu hỏi:

06/07/2021 689

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ý thứ 1: Sai vì 16 có hai căn bậc hai là 4 và −4

Ý thứ 2: Đúng, vì với hai số a và b không âm, nếu a < b thì a<b

Ý thứ 3: Đúng, vì điều kiện: x+10x1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính: 27511=...

Xem đáp án » 06/07/2021 302

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Kết quả phép tính 2+22+1:3331 là:

Xem đáp án » 06/07/2021 253

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x0. Kết quả phân tích 6x+36x thành nhân tử là:

Xem đáp án » 06/07/2021 238

Câu 4:

Điền đáp án vào chỗ chấm

Cho biểu thức P=xx4+xx+4:2xx16 (với x > 0 và x16)

Rút gọn P.

Đáp số: P = …

Xem đáp án » 06/07/2021 223

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 2x12=3

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Xem đáp án » 06/07/2021 216

Câu 6:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Tập nghiệm của phương trình x94x=5 là:

Xem đáp án » 06/07/2021 195

Bình luận


Bình luận