Câu hỏi:

25/11/2019 8,731

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Trả lời:

Chọn đáp án B

A. Sai, xenlulozơ chỉ bị thủy phân trong môi trường axit đun nóng.

C. Sai, glucozơ là monosaccarit nên không bị thủy phân trong môi trường axit.

D. Sai, tinh bột không có phản ứng tráng bạc.

chỉ có B đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozo có thể tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng với H2 (Ni, t°). Qua hai phản ứng này chứng tỏ glucozo

Xem đáp án » 25/11/2019 5,435

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozo, tinh bột, glucozo và saccarozo cần 2,52 lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

Xem đáp án » 25/11/2019 4,073

Câu 3:

Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng được với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là

Xem đáp án » 25/11/2019 3,925

Câu 4:

Để phân biệt dung dịch glucozơ và fructozơ có thể dùng

Xem đáp án » 25/11/2019 2,959

Câu 5:

Hỗn hợp X gồm axit oxalic, đietyl oxalat, glucozơ và saccarozo, trong đó số mol đietyl oxalat bằng 3 lần số moi axit oxalic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 22,4 lít O2 (đktc), thu được 16,56 gam H2O. Giá trị của m là

Xem đáp án » 25/11/2019 2,513

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »