Câu hỏi:

25/11/2019 2,876

Để phân biệt dung dịch glucozơ và fructozơ có thể dùng

Trả lời:

Chọn đáp án C

Trong môi trường axit fuctozo không thể chuyển hóa thành glucozo.

Chọn C vì fructozo không có hiện tượng còn glucozo làm mất màu dung dịch brom.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 25/11/2019 8,604

Câu 2:

Glucozo có thể tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng với H2 (Ni, t°). Qua hai phản ứng này chứng tỏ glucozo

Xem đáp án » 25/11/2019 5,290

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozo, tinh bột, glucozo và saccarozo cần 2,52 lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

Xem đáp án » 25/11/2019 4,032

Câu 4:

Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng được với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là

Xem đáp án » 25/11/2019 3,857

Câu 5:

Hỗn hợp X gồm axit oxalic, đietyl oxalat, glucozơ và saccarozo, trong đó số mol đietyl oxalat bằng 3 lần số moi axit oxalic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 22,4 lít O2 (đktc), thu được 16,56 gam H2O. Giá trị của m là

Xem đáp án » 25/11/2019 2,381

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »