335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải (P5)

  • 4564 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 5:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận