Câu hỏi:

25/11/2019 208

Cho dãy các chất sau: anilin, saccaroza, xenlulozo, glucozo, triolein, tripanmitin, fructoza. Số chất trong dãy tác dụng được với Br2 là:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 25/11/2019 7,536

Câu 2:

Glucozo có thể tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng với H2 (Ni, t°). Qua hai phản ứng này chứng tỏ glucozo

Xem đáp án » 25/11/2019 4,623

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozo, tinh bột, glucozo và saccarozo cần 2,52 lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

Xem đáp án » 25/11/2019 3,753

Câu 4:

Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng được với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là

Xem đáp án » 25/11/2019 3,333

Câu 5:

Để phân biệt dung dịch glucozơ và fructozơ có thể dùng

Xem đáp án » 25/11/2019 2,318

Câu 6:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 25/11/2019 1,856

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »