335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải (P4)

  • 3916 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất nào sau đây còn  được gọi là đường mật ong?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận