Câu hỏi:

06/01/2022 56

Bài 2 trang 101 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Những phát biểu nào sau đây là đúng?

a) Một góc có số đo nhỏ hơn số đo góc tù là góc nhọn.

b) Góc có số đo nhỏ hơn số đo góc bẹt là góc tù.

c) Góc có số đo bằng một phần hai số đo của góc tù là góc nhọn.

d) Tổng số đo của hai góc nhọn thì lớn hơn số đo của góc vuông.

e) Hai lần số đo của góc nhọn nhỏ hơn góc tù.

g) Góc có số đo lớn hơn góc vuông là góc tù.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

a) Sai. Vì góc vuông cũng có số đo nhỏ hơn góc tù.

b) Sai. Vì góc nhọn, góc vuông cũng có số đo nhỏ hơn góc bẹt.

c) Đúng. Góc có số đo bằng một phần hai góc tù tức là nhỏ hơn 90 độ, là góc nhọn.

d) Sai. Chẳng hạn: hai góc có số đo là: 20 độ và 25 độ.

Tổng số đo của hai góc này là: 20 độ + 25 độ = 45 độ < 90 độ, nên nó là góc nhọn.

e) Sai. Chẳng hạn: góc có số đo bằng 60 độ là góc nhọn.

Hai lần số đo góc này là: 2 . 60 độ = 120 độ > 90 độ, nên nó là góc tù.

g) Sai. Chẳng hạn: góc bẹt có số đo lớn hơn góc vuông nhưng không phải góc tù.

Vậy phát biểu c) đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 7 trang 102 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Một tấm nhựa được thiết kế như hình dưới đây. Có thể dùng tấm nhựa để đo độ lớn của các góc không? Vì sao?

Một tấm nhựa được thiết kế như hình dưới đây có thể dùng tấm nhựa để đo độ lớn

Xem đáp án » 06/01/2022 119

Câu 2:

Bài 8 trang 102 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Chỉ dùng thước kẻ để vẽ các góc 30 độ, 45 độ, 60 độ và 90 độ. Sau đó, dùng thước đo góc để kiểm tra tính chính xác góc vừa vẽ.

Xem đáp án » 06/01/2022 111

Câu 3:

Bài 6 trang 102 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Nhìn vào các hình vẽ dưới đây, em hãy chỉ ra đâu là góc tù, góc bẹt, góc nhọn và góc vuông.

Nhìn vào các hình vẽ dưới đây em hãy chỉ ra đâu là góc tù góc bẹt

Xem đáp án » 06/01/2022 100

Câu 4:

Bài 1 trang 101 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Nhìn hình vẽ đọc số đo các góc xOt; tOt’; xOy

Nhìn hình vẽ đọc số đo các góc xOt; tOt’; xOy

Xem đáp án » 06/01/2022 93

Câu 5:

Bài 4 trang 101 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho tia Ox như hình vẽ. Hãy vẽ tia Oy và Oz sao cho ∠xOy = 700, ∠xOz = 100 độ . Dùng thước đo góc xác định số đo của góc ∠yOz.

Cho tia Ox như hình vẽ hãy vẽ tia Oy và Oz

Xem đáp án » 06/01/2022 70

Câu 6:

Bài 3 trang 101 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hình vẽ sau có bao nhiêu góc? Hãy đọc tên và kí hiệu các góc đó.

Hình vẽ sau có bao nhiêu góc hãy đọc tên và kí hiệu các góc đó

Xem đáp án » 06/01/2022 64

Bình luận


Bình luận