1. Tìm x

  • 1179 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm x, biết:
5+x=320

Xem đáp án

 5+x=320

 x  =  320    5

 x  =  315

Câu 2:

Tìm x, biết:
x+125=148

Xem đáp án

 x+25=148

 x  =  148    25
x  =  123

Câu 3:

Tìm x, biết: 451+(x-218)=876

Xem đáp án

 451+x218=  876

 x218=  876451

x218  =425 

 x  =  425+218
x  =  643

Câu 4:

Tìm x, biết: (315-x)+264=327

Xem đáp án

 315  x  +264=327

 315x  =327264

 315  x  =  63

 x  =315    63

 x  =  252

Câu 5:

Tìm x, biết: 735-(457+x)=124

Xem đáp án

 735  457+x=124

 457+x  =735124

 457  +x  =611

 x=611457

x  =  154


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận