Câu hỏi:

06/01/2022 74

Bài 4 trang 101 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho tia Ox như hình vẽ. Hãy vẽ tia Oy và Oz sao cho ∠xOy = 700, ∠xOz = 100 độ . Dùng thước đo góc xác định số đo của góc ∠yOz.

Cho tia Ox như hình vẽ hãy vẽ tia Oy và Oz

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Cách vẽ ∠xOy = 70 độ:

- Chấm điểm O trên giấy, vẽ một tia Ox tuỳ ý.

- Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng vào điểm O và vạch chỉ số 0 độ trùng với tia Ox.

- Nhìn trên vạch chỉ vào số 70 độ, nối O với vị trí đó, ta có tia Oy sao cho ∠xOy = 70 độ.

Trường hợp 1: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

Vẽ tia ∠xOz = 100 độ sao cho Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz (như hình vẽ).

Cho tia Ox như hình vẽ hãy vẽ tia Oy và Oz

Dùng thước đo góc, ta xác định được số đo của ∠yOz = 30 độ .

Trường hợp 2: Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz.

Vẽ tia ∠xOz = 100 độ sao cho Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz (như hình vẽ).

Cho tia Ox như hình vẽ hãy vẽ tia Oy và Oz

Dùng thước đo góc, ta xác định được số đo của ∠yOz = 170 độ .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 7 trang 102 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Một tấm nhựa được thiết kế như hình dưới đây. Có thể dùng tấm nhựa để đo độ lớn của các góc không? Vì sao?

Một tấm nhựa được thiết kế như hình dưới đây có thể dùng tấm nhựa để đo độ lớn

Xem đáp án » 06/01/2022 122

Câu 2:

Bài 8 trang 102 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Chỉ dùng thước kẻ để vẽ các góc 30 độ, 45 độ, 60 độ và 90 độ. Sau đó, dùng thước đo góc để kiểm tra tính chính xác góc vừa vẽ.

Xem đáp án » 06/01/2022 112

Câu 3:

Bài 6 trang 102 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Nhìn vào các hình vẽ dưới đây, em hãy chỉ ra đâu là góc tù, góc bẹt, góc nhọn và góc vuông.

Nhìn vào các hình vẽ dưới đây em hãy chỉ ra đâu là góc tù góc bẹt

Xem đáp án » 06/01/2022 102

Câu 4:

Bài 1 trang 101 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Nhìn hình vẽ đọc số đo các góc xOt; tOt’; xOy

Nhìn hình vẽ đọc số đo các góc xOt; tOt’; xOy

Xem đáp án » 06/01/2022 95

Câu 5:

Bài 3 trang 101 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hình vẽ sau có bao nhiêu góc? Hãy đọc tên và kí hiệu các góc đó.

Hình vẽ sau có bao nhiêu góc hãy đọc tên và kí hiệu các góc đó

Xem đáp án » 06/01/2022 65

Câu 6:

Bài 2 trang 101 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Những phát biểu nào sau đây là đúng?

a) Một góc có số đo nhỏ hơn số đo góc tù là góc nhọn.

b) Góc có số đo nhỏ hơn số đo góc bẹt là góc tù.

c) Góc có số đo bằng một phần hai số đo của góc tù là góc nhọn.

d) Tổng số đo của hai góc nhọn thì lớn hơn số đo của góc vuông.

e) Hai lần số đo của góc nhọn nhỏ hơn góc tù.

g) Góc có số đo lớn hơn góc vuông là góc tù.

Xem đáp án » 06/01/2022 57

Bình luận


Bình luận