Câu hỏi:

21/03/2022 78

 Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

+ Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động là: A = qEd, trong đó:

q là điện tích

E là cường độ điện trường

d là độ dài đại số của quãng đường dịch chuyển điện tích theo phương của điện trường (d không phụ thuộc dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối)

+ Vậy công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ phụ thuộc vào vị trí các điểm M, N.

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu phát biểu sai.

Xem đáp án » 21/03/2022 87

Câu 2:

Một tụ điện phẳng có điện dung C = 200 pF được tích điện đến hiệu điện thế U = 4 V. Khoảng cách giữa hai bản tụ điện là d = 0,2 mm.

a) Tính điện tích của tụ điện.

b) Tính cường độ điện trường trong tụ điện.

Xem đáp án » 21/03/2022 72

Câu 3:

Dòng điện không đổi là dòng điện

Xem đáp án » 21/03/2022 71

Câu 4:

Cho mạch điện như hình vẽ.

 Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó \[{{\rm{E}}_{\,\,1}}\] = \[{{\rm{E}}_{\,\,2}}\] = 12V, r = 2 Ω, R1= 3 Ω, R2= 8 Ω. Tính:a) Cường độ dòng điện I chạy trong toàn mạchb) Hiệu điện thế U1và U (ảnh 1)

Trong đó \[{{\rm{E}}_{\,\,1}}\] = \[{{\rm{E}}_{\,\,2}}\] = 12V, r = 2 Ω, R1= 3 Ω, R2= 8 Ω. Tính:

a) Cường độ dòng điện I chạy trong toàn mạch

b) Hiệu điện thế U1và U2giữa hai đầu điện trở R1và R2

c) Nhiệt lượng tỏa ra trên R2trong 15 phút

Xem đáp án » 21/03/2022 61

Câu 5:

Công của nguồn điện là công của

Xem đáp án » 21/03/2022 60

Câu 6:

 Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 21/03/2022 58

Bình luận


Bình luận