Câu hỏi:

21/03/2022 62

 Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

+ Điện dung của tụ là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện. Với cùng một hiệu điện thế, tụ điện có điện dung càng lớn thì tích được lượng điện tích càng lớn.

+ Mỗi tụ điện có một giá trị điện dung xác định, không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu tụ điện.

+ Vậy điện dung C không phụ thuộc vào Q và U.

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu phát biểu sai.

Xem đáp án » 21/03/2022 89

Câu 2:

 Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ:

Xem đáp án » 21/03/2022 81

Câu 3:

Dòng điện không đổi là dòng điện

Xem đáp án » 21/03/2022 73

Câu 4:

Một tụ điện phẳng có điện dung C = 200 pF được tích điện đến hiệu điện thế U = 4 V. Khoảng cách giữa hai bản tụ điện là d = 0,2 mm.

a) Tính điện tích của tụ điện.

b) Tính cường độ điện trường trong tụ điện.

Xem đáp án » 21/03/2022 73

Câu 5:

Công của nguồn điện là công của

Xem đáp án » 21/03/2022 62

Câu 6:

Cho mạch điện như hình vẽ.

 Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó \[{{\rm{E}}_{\,\,1}}\] = \[{{\rm{E}}_{\,\,2}}\] = 12V, r = 2 Ω, R1= 3 Ω, R2= 8 Ω. Tính:a) Cường độ dòng điện I chạy trong toàn mạchb) Hiệu điện thế U1và U (ảnh 1)

Trong đó \[{{\rm{E}}_{\,\,1}}\] = \[{{\rm{E}}_{\,\,2}}\] = 12V, r = 2 Ω, R1= 3 Ω, R2= 8 Ω. Tính:

a) Cường độ dòng điện I chạy trong toàn mạch

b) Hiệu điện thế U1và U2giữa hai đầu điện trở R1và R2

c) Nhiệt lượng tỏa ra trên R2trong 15 phút

Xem đáp án » 21/03/2022 62

Bình luận


Bình luận