Câu hỏi:

21/03/2022 56

Tính chất cơ bản của điện trường là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó.

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu phát biểu sai.

Xem đáp án » 21/03/2022 87

Câu 2:

 Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ:

Xem đáp án » 21/03/2022 78

Câu 3:

Một tụ điện phẳng có điện dung C = 200 pF được tích điện đến hiệu điện thế U = 4 V. Khoảng cách giữa hai bản tụ điện là d = 0,2 mm.

a) Tính điện tích của tụ điện.

b) Tính cường độ điện trường trong tụ điện.

Xem đáp án » 21/03/2022 72

Câu 4:

Dòng điện không đổi là dòng điện

Xem đáp án » 21/03/2022 71

Câu 5:

Cho mạch điện như hình vẽ.

 Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó \[{{\rm{E}}_{\,\,1}}\] = \[{{\rm{E}}_{\,\,2}}\] = 12V, r = 2 Ω, R1= 3 Ω, R2= 8 Ω. Tính:a) Cường độ dòng điện I chạy trong toàn mạchb) Hiệu điện thế U1và U (ảnh 1)

Trong đó \[{{\rm{E}}_{\,\,1}}\] = \[{{\rm{E}}_{\,\,2}}\] = 12V, r = 2 Ω, R1= 3 Ω, R2= 8 Ω. Tính:

a) Cường độ dòng điện I chạy trong toàn mạch

b) Hiệu điện thế U1và U2giữa hai đầu điện trở R1và R2

c) Nhiệt lượng tỏa ra trên R2trong 15 phút

Xem đáp án » 21/03/2022 61

Câu 6:

Công của nguồn điện là công của

Xem đáp án » 21/03/2022 60

Câu 7:

 Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 21/03/2022 58

Bình luận


Bình luận