Câu hỏi:

21/03/2022 50

Một tụ điện phẳng có điện dung C = 200 pF được tích điện đến hiệu điện thế U = 4 V. Khoảng cách giữa hai bản tụ điện là d = 0,2 mm.

a) Tính điện tích của tụ điện.

b) Tính cường độ điện trường trong tụ điện.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tóm tắt:

C = 200 pF = 200.10-12 C

U = 4 V

d = 0,2 mm = 0,2.10-3 m

Hỏi:

a) q = ?

b) E = ?

Lời giải:

a) Điện tích của tụ điện là: q = CU = 200.10-12.4 = 8.10-10 C

b) Cường độ điện trường trong tụ điện là: \(E = \frac{U}{d} = \frac{4}{{0,{{2.10}^{ - 3}}}} = {2.10^4}\left( {V/m} \right)\)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng điện không đổi là dòng điện

Xem đáp án » 21/03/2022 54

Câu 2:

 Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ:

Xem đáp án » 21/03/2022 51

Câu 3:

Công của nguồn điện là công của

Xem đáp án » 21/03/2022 47

Câu 4:

 Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 21/03/2022 46

Câu 5:

Tính chất cơ bản của điện trường là

Xem đáp án » 21/03/2022 45

Câu 6:

Cho mạch điện như hình vẽ.

 Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó \[{{\rm{E}}_{\,\,1}}\] = \[{{\rm{E}}_{\,\,2}}\] = 12V, r = 2 Ω, R1= 3 Ω, R2= 8 Ω. Tính:a) Cường độ dòng điện I chạy trong toàn mạchb) Hiệu điện thế U1và U (ảnh 1)

Trong đó \[{{\rm{E}}_{\,\,1}}\] = \[{{\rm{E}}_{\,\,2}}\] = 12V, r = 2 Ω, R1= 3 Ω, R2= 8 Ω. Tính:

a) Cường độ dòng điện I chạy trong toàn mạch

b) Hiệu điện thế U1và U2giữa hai đầu điện trở R1và R2

c) Nhiệt lượng tỏa ra trên R2trong 15 phút

Xem đáp án » 21/03/2022 45

Bình luận


Bình luận