Câu hỏi:

23/03/2022 40

Tìm x sao cho (x + 2)3+ (x – 2)3= 24x + 16.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

(x + 2)3+ (x – 2)3= 24x + 16

⇔ x3+ 6x2+ 12x +8 + x3– 6x2+ 12x – 8 = 24x + 16

⇔ 2x3+ 24x = 24x + 16

⇔ 2x3= 16

⇔ x3= 8

⇔ x = 2

Vậy x = 2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC có M, D lần lượt là trung điểm của BC, AC, P là hình chiếu vuông góc của B lên trung trực của AC. Gọi E là giao điểm của MP với AB, F là giao điểm của EM với AC

1 Chứng minh: BFCP là hình bình hình.

2) Tia DM cắt tia BP tại Q. Chứng minh: DPQF là hình chữ nhật.

3) Chứng minh: Tam giác EBP cân

Xem đáp án » 23/03/2022 89

Câu 2:

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn a2+ b2+ c2= ab + bc + ca, chứng minh rằng a = b = c.

Xem đáp án » 23/03/2022 67

Câu 3:

Với các số thực x, y thỏa mãn x + y = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

A = x3+ y3+ 2xy.

Xem đáp án » 23/03/2022 54

Câu 4:

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

1) A = x2– 5x + 4;

2) B = 9x2+ 4y2– 12xy – 4;

Xem đáp án » 23/03/2022 43

Bình luận


Bình luận