Câu hỏi:

21/12/2019 4,365

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trả lời:

Chọn đáp án A

B. Sai vì Xenlulozơ không tan trong nước, không tan trong các dung môi hữu cơ.

C. Sai vì Saccarozơ không có khản năng tráng bạc.

D. Sai vì khi thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4, đun nóng tạo ra glucozơ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất không tham gia phản ứng thủy phân là

Xem đáp án » 21/12/2019 11,229

Câu 2:

Để điều chế 53,46 kg xenlulozo trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là

Xem đáp án » 10/12/2019 11,025

Câu 3:

Chất X có màu trắng, dạng sợi, không mùi vị, không tan trong nước và là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật.... Chất X là

Xem đáp án » 21/12/2019 3,644

Câu 4:

Fructozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 10/12/2019 1,989

Câu 5:

Thủy phân 34,2 gam saccarozơ với hiệu suất 95%, cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư). Khối lượng Ag tạo thành sau khi phản ứng kết thúc là

Xem đáp án » 10/12/2019 1,414

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »