Câu hỏi:

21/12/2019 11,233

Chất không tham gia phản ứng thủy phân là

Trả lời:

Chọn đáp án D

Vì glucozo là monosaccarit KHÔNG có pứ thủy phân

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để điều chế 53,46 kg xenlulozo trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là

Xem đáp án » 10/12/2019 11,025

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 21/12/2019 4,366

Câu 3:

Chất X có màu trắng, dạng sợi, không mùi vị, không tan trong nước và là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật.... Chất X là

Xem đáp án » 21/12/2019 3,644

Câu 4:

Fructozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 10/12/2019 1,989

Câu 5:

Thủy phân 34,2 gam saccarozơ với hiệu suất 95%, cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư). Khối lượng Ag tạo thành sau khi phản ứng kết thúc là

Xem đáp án » 10/12/2019 1,414

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »