Câu hỏi:

14/04/2022 433

Đặc điểm nổi bật của “bộ lễ phục đẹp nhất triều đình” của ông Giuốc đanh là gì?

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Đặc điểm nổi bật của “bộ lễ phục đẹp nhất triều đình” của ông Giuốc đanh là hình hoa ngược

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bác phó may đã làm gì để lợi dụng tính cách học đòi làm sang của ông Giuốc-đanh ?

Xem đáp án » 14/04/2022 568

Câu 2:

Hoàn cảnh xuất thân của ông Giuốc-đanh là gì ?

Xem đáp án » 14/04/2022 401

Câu 3:

Sự hài lòng, mãn nguyện của ông Giuốc-đanh khi mặc bộ lễ phục thể hiện ở câu nói nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 394

Câu 4:

Vì sao ông Giuốc-đanh cho rằng các chú thợ phụ gọi mình là “đức ông là vừa phải” ?

Xem đáp án » 14/04/2022 379

Câu 5:

Thái độ của ông Giuốc-đanh trước việc “đến mất tong cả tiền” để thưởng cho các chú thợ phụ như thế nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 327

Câu 6:

Qua thái độ của ông Giuốc đanh đối với chiếc áo may hoa ngược, em thấy ông ta là người như thế nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 315

Bình luận


Bình luận