Câu hỏi:

14/04/2022 224

Vì sao ông Giuốc-đanh cho rằng các chú thợ phụ gọi mình là “đức ông là vừa phải” ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Ông Giuốc-đanh cho rằng các chú thợ phụ gọi mình là “đức ông là vừa phải” vì ông sợ mất tong cả tiền để thưởng cho các chú thợ phụ.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thái độ của ông Giuốc-đanh trước việc “đến mất tong cả tiền” để thưởng cho các chú thợ phụ như thế nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 218

Câu 2:

Qua thái độ của ông Giuốc đanh đối với chiếc áo may hoa ngược, em thấy ông ta là người như thế nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 203

Câu 3:

Sự hài lòng, mãn nguyện của ông Giuốc-đanh khi mặc bộ lễ phục thể hiện ở câu nói nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 198

Câu 4:

Bác phó may đã làm gì để lợi dụng tính cách học đòi làm sang của ông Giuốc-đanh ?

Xem đáp án » 14/04/2022 192

Câu 5:

Cảnh hai gồm có mấy nhân vật ?

Xem đáp án » 14/04/2022 183

Câu 6:

Thái độ của ông Giuốc -đanh khi nghe bác phó may giải thích những người quí phái đều mặc áo may hoa ngược như thế nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 176

Bình luận


Bình luận