Câu hỏi:

14/04/2022 50

Vì sao ông Giuốc-đanh cho rằng các chú thợ phụ gọi mình là “đức ông là vừa phải” ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Ông Giuốc-đanh cho rằng các chú thợ phụ gọi mình là “đức ông là vừa phải” vì ông sợ mất tong cả tiền để thưởng cho các chú thợ phụ.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Qua thái độ của ông Giuốc đanh đối với chiếc áo may hoa ngược, em thấy ông ta là người như thế nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 71

Câu 2:

Cảnh hai gồm có mấy nhân vật ?

Xem đáp án » 14/04/2022 62

Câu 3:

Thái độ của ông Giuốc-đanh trước việc “đến mất tong cả tiền” để thưởng cho các chú thợ phụ như thế nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 54

Câu 4:

Thái độ của ông Giuốc -đanh khi nghe bác phó may giải thích những người quí phái đều mặc áo may hoa ngược như thế nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 50

Câu 5:

Sự hài lòng, mãn nguyện của ông Giuốc-đanh khi mặc bộ lễ phục thể hiện ở câu nói nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 48

Câu 6:

Đặc điểm nổi bật của “bộ lễ phục đẹp nhất triều đình” của ông Giuốc đanh là gì?

Xem đáp án » 14/04/2022 47

Bình luận


Bình luận