Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Ông Giuôc-đanh mặc lễ phục có đáp án

  • 864 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cảnh hai gồm có mấy nhân vật ?

Xem đáp án

Trả lời:

Cảnh này gồm 3 nhân vật

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Hoàn cảnh xuất thân của ông Giuốc-đanh là gì ?

Xem đáp án

Trả lời:

Xuất thân trong một gia đình tư bản giàu có, làm ăn phát đạt ⇒ ông muốn trở thành quý tộc.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đặc điểm nổi bật của “bộ lễ phục đẹp nhất triều đình” của ông Giuốc đanh là gì?

Xem đáp án

Trả lời:

Đặc điểm nổi bật của “bộ lễ phục đẹp nhất triều đình” của ông Giuốc đanh là hình hoa ngược

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Thái độ của ông Giuốc -đanh khi nghe bác phó may giải thích những người quí phái đều mặc áo may hoa ngược như thế nào ?

Xem đáp án

Trả lời:

Khi nghe bác phó may giải thích những người quí phái đều mặc áo may hoa ngược, ông Giuốc –đanh tán thưởng và hài lòng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Qua thái độ của ông Giuốc đanh đối với chiếc áo may hoa ngược, em thấy ông ta là người như thế nào ?

Xem đáp án

Trả lời:

Qua thái độ của ông Giuốc đanh đối với chiếc áo may hoa ngược, em thấy ông ta là người dốt nát, kém hiểu biết.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận