Câu hỏi:

14/04/2022 182

Cảnh hai gồm có mấy nhân vật ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Cảnh này gồm 3 nhân vật

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao ông Giuốc-đanh cho rằng các chú thợ phụ gọi mình là “đức ông là vừa phải” ?

Xem đáp án » 14/04/2022 221

Câu 2:

Thái độ của ông Giuốc-đanh trước việc “đến mất tong cả tiền” để thưởng cho các chú thợ phụ như thế nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 215

Câu 3:

Qua thái độ của ông Giuốc đanh đối với chiếc áo may hoa ngược, em thấy ông ta là người như thế nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 201

Câu 4:

Sự hài lòng, mãn nguyện của ông Giuốc-đanh khi mặc bộ lễ phục thể hiện ở câu nói nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 195

Câu 5:

Bác phó may đã làm gì để lợi dụng tính cách học đòi làm sang của ông Giuốc-đanh ?

Xem đáp án » 14/04/2022 192

Câu 6:

Thái độ của ông Giuốc -đanh khi nghe bác phó may giải thích những người quí phái đều mặc áo may hoa ngược như thế nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 173

Bình luận


Bình luận