Câu hỏi:

14/04/2022 128

Vì sao ông Giuốc-đanh thưởng tiền cho các chú thợ phụ ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Ông Giuốc-đanh thưởng tiền cho các chú thợ phụ vì họ đã gọi ông ta là “ông lớn”, “cụ lớn”, “đức ông”.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao ông Giuốc-đanh cho rằng các chú thợ phụ gọi mình là “đức ông là vừa phải” ?

Xem đáp án » 14/04/2022 194

Câu 2:

Thái độ của ông Giuốc-đanh trước việc “đến mất tong cả tiền” để thưởng cho các chú thợ phụ như thế nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 191

Câu 3:

Qua thái độ của ông Giuốc đanh đối với chiếc áo may hoa ngược, em thấy ông ta là người như thế nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 180

Câu 4:

Sự hài lòng, mãn nguyện của ông Giuốc-đanh khi mặc bộ lễ phục thể hiện ở câu nói nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 178

Câu 5:

Cảnh hai gồm có mấy nhân vật ?

Xem đáp án » 14/04/2022 160

Câu 6:

Đặc điểm nổi bật của “bộ lễ phục đẹp nhất triều đình” của ông Giuốc đanh là gì?

Xem đáp án » 14/04/2022 156

Câu 7:

Thái độ của ông Giuốc -đanh khi nghe bác phó may giải thích những người quí phái đều mặc áo may hoa ngược như thế nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 156

Bình luận


Bình luận