Câu hỏi:

14/04/2022 250

Khi nào phải làm văn bản thông báo?

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Khi cần truyền đạt những nội dung và yêu câu nào đó từ cấp trên có thẩm quyền xuống cấp dưới, người ta sẽ làm văn bản thông báo

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào nói đúng và đầy đủ nhất yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày của một văn bản thông báo?

Xem đáp án » 14/04/2022 279

Câu 2:

Tình huống nào dưới đây không cần viết văn bản thông báo?

Xem đáp án » 14/04/2022 247

Câu 3:

Nội dung văn bản thông báo cần cụ thể, rõ ràng, chính xác về những điểm nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 242

Câu 4:

Phần kết thúc văn bản thông báo không có mục nào?

Xem đáp án » 14/04/2022 234

Câu 5:

Tình huống nào dưới đây cần viết văn bản thông báo?

Xem đáp án » 14/04/2022 219

Câu 6:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tình huống sau có cần phải viết thông báo không ?

“Một học sinh bị mất chiếc xe đạp, muốn báo cáo với công an”

Xem đáp án » 14/04/2022 199

Bình luận


Bình luận