Câu hỏi:

14/04/2022 69

Dòng nào nói đúng và đầy đủ nhất yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày của một văn bản thông báo?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Trang trọng, rõ ràng và sáng sủa là yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày của một văn bản thông báo

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nào phải làm văn bản thông báo?

Xem đáp án » 14/04/2022 69

Câu 2:

Tình huống nào dưới đây không cần viết văn bản thông báo?

Xem đáp án » 14/04/2022 69

Câu 3:

Phần kết thúc văn bản thông báo không có mục nào?

Xem đáp án » 14/04/2022 68

Câu 4:

Nội dung văn bản thông báo cần cụ thể, rõ ràng, chính xác về những điểm nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 61

Câu 5:

Tình huống nào dưới đây cần viết văn bản thông báo?

Xem đáp án » 14/04/2022 50

Câu 6:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tình huống sau có cần phải viết thông báo không ?

“Một học sinh bị mất chiếc xe đạp, muốn báo cáo với công an”

Xem đáp án » 14/04/2022 48

Bình luận


Bình luận