Trắc nghiệm Lý thuyết về Văn bản thông báo có đáp án

  • 486 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi nào phải làm văn bản thông báo?

Xem đáp án

Trả lời:

Khi cần truyền đạt những nội dung và yêu câu nào đó từ cấp trên có thẩm quyền xuống cấp dưới, người ta sẽ làm văn bản thông báo

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Dòng nào nói đúng và đầy đủ nhất yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày của một văn bản thông báo?

Xem đáp án

Trả lời:

Trang trọng, rõ ràng và sáng sủa là yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày của một văn bản thông báo

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Nội dung văn bản thông báo cần cụ thể, rõ ràng, chính xác về những điểm nào ?

Xem đáp án

Trả lời:

Nội dung văn bản thông báo cần cụ thể, rõ ràng, chính xác về tất cả những điểm trên

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Phần kết thúc văn bản thông báo không có mục nào?

Xem đáp án

Trả lời:

Phần kết thúc văn bản thông báo không có mục địa điểm, thời gian làm thông báo

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Tình huống nào dưới đây không cần viết văn bản thông báo?

Xem đáp án

Trả lời:

Tình huống đầu tiên không cần viết văn bản thông báo

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận