Câu hỏi:

14/04/2022 116

Văn bản nào không phải là văn bản thông báo ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Cá nhân gửi công an phường về việc mất xe nhờ tìm kẻ gian không phải là văn bản thông báo

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nào phải làm văn bản thông báo?

Xem đáp án » 14/04/2022 180

Câu 2:

Tình huống nào dưới đây không cần viết văn bản thông báo?

Xem đáp án » 14/04/2022 167

Câu 3:

Dòng nào nói đúng và đầy đủ nhất yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày của một văn bản thông báo?

Xem đáp án » 14/04/2022 164

Câu 4:

Phần kết thúc văn bản thông báo không có mục nào?

Xem đáp án » 14/04/2022 158

Câu 5:

Nội dung văn bản thông báo cần cụ thể, rõ ràng, chính xác về những điểm nào ?

Xem đáp án » 14/04/2022 157

Câu 6:

Tình huống nào dưới đây cần viết văn bản thông báo?

Xem đáp án » 14/04/2022 142

Câu 7:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tình huống sau có cần phải viết thông báo không ?

“Một học sinh bị mất chiếc xe đạp, muốn báo cáo với công an”

Xem đáp án » 14/04/2022 127

Bình luận


Bình luận